بافر اسپلیتر برای خروجی گیتار

پدالی که در حال ساخت برای نیما رمضان هست

خروجي ساز رو به دو چهار شش و یا هشت  تقسيم ميكنه به حالت سوييچ ميتونيد همزمان به دو امپ وصل باشيد .. به صورت اكتيو بافر كه رنگ هم به صدا نميدهد

در اين بافر اسپليتر سيگنال نويز و تن اصلي ساز را در خروجي و ورودي كاملا كنترل كرديم

 

photo_2016-07-17_19-40-55 photo_2016-07-17_19-41-21 photo_2016-07-17_19-41-26